Suche Dni

W celu zapoznania się z tematyką Suchych Dni odsyłamy do tekstu, który opisuje kompleksowo to zagadnienie, link>>>